Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lappajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kehitysvaliokunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 4


 

Lappajärven kuntastrategian päivittäminen

 

Kehvk 07.09.2022 § 26 

 

 

Lappajärven kunta päivittää kuntastrategiansa. Valiokunnat käyvät läpi nykyisen strategian ja antavat omat ehdotuksensa uutta strategiaa varten.

 

Nykyinen strategia löytyy kunnan nettisivuilta.

 

Valiokuntatyöskentelyn jälkeen ehdotukset esitellään valtuustolle lokakuun alussa. Valtuusto antaa evästystä jatkotyöskentelylle. Myös kuntalaisia tullaan osallistamaan strategian päivittämiseen.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

 

Päätös Kehitysvaliokunta esitti kuntastrategian valmistelun pohjaksi liitteenä olevat ideaehdotukset.

 

 

Kehvk 08.03.2023 § 4  

355/00.01.03/2022  

Valmistelija

Lappajärven kuntastrategiaa on käsitelty valtuustoseminaarissa sekä kahdesti valtuuston iltakoulussa. Lisäksi sitä on käyty läpi johtoryhmässä. Kuntastrategia käsitellään vielä valiokunnissa tammi-helmikuun 2023 aikana, ja sen jälkeen se menee kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Kuntastrategia on jaettu esityslistan oheismateriaalina.  

§ 4

 

 Hyvvk on käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.01.2023 § 2

 

 Hyvinvointivaliokunta ehdottaa keskustelun jälkeen seuraavaa kuntastrategiaan:

  • Arvoihin vain rohkea - näkyvä - elävä
  • Strategian järjestys: Elämää palveleva kunta ensimmäiseksi kohdaksi
  • Kestävä kunta -kohtaan toivotaan lisäystä kulttuurisen ja sosiaalisesti kestävän kehityksen lisäämistä (kulttuuriperimän esille tuominen)
  • Kohta "pyrkii toiminnassaan tulokselliseen liiketoimintaan" muotoilla jotenkin toisin
  •  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

 

Päätösehdotus Kehitysvaliokunta tekee kokouksessaan tarvittavat muutosehdotukset tai tarkennukset.

 

Päätös Keskustelun jälkeen kehitysvaliokunta päätti esittää kuntastrategiaan seuraavaa:
. kohtaan Aktivointi ja hyvinvoinnin tukemisen aikaisempi teksti korvataan seuraavaksi:
Vapaa-aikastrategian muodostaminen, jossa huomioidaan ihmisten suunnitelmallinen hyvinvoinnin kehittäminen - Valtakunnallisten liikkumista ja aktiivisuutta edistävien hankkeiden ja kampanjoiden hyödyntäminen huomioiden eri-ikäiset asiakasryhmät
Kunnan ja Hyvinvointialueen yhdyspintapalveluiden kehittäminen ja laaduntaminen huomioiden eri-ikäiset asiakasryhmät.

Kehitysvaliokunta yhtyi hyvinvointivaliokunnan tekemiin ehdotuksiin muilta osin, mutta kohta "pyrkii toiminnassaan tulokselliseen liiketoimintaan" jätetään kokonaan pois.