Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lappajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 24


 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

 

Teknvk 24.01.2023 § 3 

 

 

 

Valmistelija Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

 

Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämällä Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmalla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä suomalaisissa kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista Suomessa.

 

Yksi toimenpiteistä on valtion ja kuntien yhteinen Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma, jolla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistä. Osana ohjelman toteutusta Traficom myöntää kunnille valtionavustusta infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Edellinen hakukierros toteutettiin vuonna 2022.

 

Lappajärven kunta on viime vuonna 2022 käynnistänyt kävelyn ja pyöräilyn koordinoidun edistämistyön. Hankkeen hakuvaiheessa mukana ovat Evijärvi, Alajärvi, Lappajärvi ja Soini. Vuoden 2023 talousarviossa on määritelty yhdeksi teknisen valiokunnan toimialan tavoitteeksi olla mukana kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä.

 

Lappajärven kunta on jättänyt 30.11.2022 Liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemuksen, hankehakuun vuodelle 2023.

 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta tavoitellaan kokonaisnäkemystä siitä, mitä kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattamiseksi pitäisi tehdä paikallistasolla sekä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Ohjelmaan liittyvä ja vuosittain tarkistettava toimenpideohjelma tukee investointien pitkäjänteistä suunnittelua sekä mahdollisuutta avustusten hakemiseen valtiollisista rahoitusohjelmista.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

 

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää osaltaan sitoutua kävelyn ja pyöräilyn tulevaan edistämisohjelmaan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Juha-Matti Näykki,

 puh. 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

 

 

Teknvk 23.04.2024 § 24  

287/10.03.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

 

Lappajärven kunnassa yksi teknisen toimen vuoden 2023 tavoitteista oli laatia kävelyn- ja pyöräilyn edistämisohjelma.

 

Tekninen toimi on yhdessä nimetyn työryhmän, LITU työryhmän ja yhteistyökumppani Ramboll Oy:n kanssa laatinnut Lappajärven kunnalle kävelyn - ja pyöräilyn edistämisohjelman.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

 

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä laaditun kävelyn- ja pyöräilyn edistämisohjelman.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Juha-Matti Näykki,

 puh. 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.