Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lappajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynweb.d10.lappajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 27


 

Lappajärven kunnan kiertoliittymän saneeraus, hankintapäätös

 

Teknvk 23.04.2024 § 27  

119/08.00.00/2024  

 

 

Valmistelija Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

 

Tarjouskilpailun kohteena on ollut Lappajärven kunnassa Kärnäntiellä sijaitseva Kärnäntien kiertoliittymä. Pyydettyyn urakkaan sisältyy kohteen saneeraus suunnitelmien mukaisesti. Työt tulee aloittaa, kun päätös on saavuttanut lainvoiman. Urakka tulee olla valmis syksyllä 27.10.2024.

 

Hankintamenettelynä on käytetty avointa hankintaa. Tarjouspyyntö on julkaistu avoimessa tarjouspyyntöportaalissa, HILMA:ssa. Tarjoukset tuli jättää tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Tarjouspyyntö on julkaistu 14.02.2024. Tarjousten jättöaika oli 22.03.2024.

 

Julkisissa hankinnoissa avoimessa menettelyssä tarjouksen jättänyt, joka täyttää tarjouskilpailuun valitsemisen perusteet, otetaan mukaan tarjousvertailuun. Hankintayksikkö ei rajoittanut tarjouskilpailuun osallistuvien tahojen määrää. Tarjoajien kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset koskien urakoitsijoita esitettiin tarjouspyynnössä.

 

Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kolme (3) kappaletta.

 

Tarjoajilta tarkastettiin tarjouspyynnössä esitettyjen kelpoisuusehtojen täyttyminen. Kelpoisuusehtojen täyttyminen arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti sen aineiston perusteella, joka oli urakoitsijan tarjouksen liitteenä.

 

Hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on halvin hinta.

 

Kelpoisuusehdot täyttäneistä yrityksistä tarjoukset jättivät alla olevat urakoitsijat.

 

Vertailuhinnat:

 

Hernesniemen Maanrakennus Oy 205.342,90€
Destia Oy  237.396,39€
R&R Frostdahl Ab 244.567,00€

 

Annetut hinnat ovat alv 0 %.

 

Edullisimman, kelpoisuusehdot täyttäneen urakoitsijan kanssa käytiin selonottotilaisuus 08.04.2024. Selonottotilaisuuden perusteella tarjous oli tarjouspyyntöaineiston mukainen ja on siis hyväksyttävissä.

 

Toimivalta

Lappajärven kunnan hallintosäännön 35 § Teknisen valiokunnan tehtävät ja toimivalta kohdan 39. mukaan valiokunta päättää talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa toimialaansa kuuluvasta tavarahankinnasta, palveluhankinnasta tai suunnittelukilpailusta, jos sen arvo ilman arvonlisäveroa laskettuna ei ylitä 150.000 euroa, ja rakennusurakasta, jos sen arvo ilman arvonlisäveroa laskettuna ei ylitä 250.000 euroa, siltä osin kuin tässä kohdassa tarkoitettua toimivaltaa ei ole siirretty viranhaltijoille.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

 

Päätösehdotus Tekninen valiokunta valitsee Lappajärven kunnan Kärnän kiertoliittymän saneerauksen urakoitsijaksi edullisimman hinnan esittäneen Hernesniemen Maanrakennus Oy:n.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Juha-Matti Näykki,

 puh. 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

 

 Jari Hernesniemi ilmoitti olevansa jäävi (intressijäävi)  ja poistui kokouksesta kello 18:45 ennen tämän asian käsittelyä sekä päätöksentekoa.